loader

مشخصات محصول

زنانی که با گرگها می دوند

این آویزه از کهن الگویی می گوید که دکتر استس در کتاب زنانی که با گرگ ها میدوند نوشته است.
درون هر زنی یک گرگ زندگی می کند، همان نیروی قدرتمندی که آکنده از بصیرت، شور، خلاقیت و دانش بی زمان است، که امروزه در حال انقراض است و با حفاری های باستان شناسانه ی ذهنی در ویرانه های ناخودآگاه هر انسانی می توان سرزندگی را به آنها برگرداند.
تمام آثار آبکاری طلا است و سنگهای استفاده شده قابل تغییر است.
خالق اثر :مینا صالحی مقدم
سال : آذر ۱۳۹۵
سنگ : یاقوت سرخ
قیمت: ۴۵۰ هزار تومان